„Stworki” czyli komputerowe zabawy to przykład lekcji mającej na celu stymulowanie aktywności i twórczego myślenia u dzieci na zajęciach komputerowych.

Uczniowie mogą pracować przy komputerze samodzielnie albo w parach.

Uczniowie otwierają prezentację wykonaną w Prezi i postępują zgodnie z odczytanymi instrukcjami.

http://prezi.com/zeiwiazcj2dz/zapraszam-do-zabawy/