Grażyna Nawrocka

WebQuest - nowa metoda pracy

 Pragnę przedstawić WebQuest

 "Wałbrzych - moje miasto", który jest mojego autorstwa i adresowany jest dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Jest to propozycja ciekawej i atrakcyjnej pracy z uczniami klas młodszych.

 

 

 Co to jest WebQuest?

WebQuest jest metodą nauczania, zorientowaną na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji, z którym uczeń pracuje jest sieć Internet.

Istotą WebQuestów jest stawianie uczniom problemów odpowiednich i atrakcyjnych dla uczniów oraz organizowanie nauczania wokół podstawowych pojęć z różnych dziedzin wiedzy. WebQuest jest jedną z metod uczenia się, inspirowaną konstruktywistycznym podejściem do kształcenia, zakładającym, że to sam uczeń buduje swoją wiedzę oraz zdobywanie wiedzy zachodzi w głowie ucznia, nauczyciel jedynie go prowadzi i stwarza uczniom tylko możliwość działań poznawczych wykorzystując do pozyskania informacji internet i jego zasoby.

Rezultaty pracy uczniów przybierają różne formy, ale zazwyczaj wymagają one stosowania narzędzi technologii informacyjnej. Wyniki pracy mogą być publikowane w sieci Internet, co zwiększa atrakcyjność proponowanej metody i mobilizuje uczniów do solidnego opracowania przydzielonego zadania.

 źródło: http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/cotojest.htm