Grażyna Nawrocka

Prezentuję wykonane przeze mnie plakaty,

dwa dotyczą tworzenia bezpiecznych haseł

a jeden nawiązuje do konkursu filmowego.