Znaki drogowe

Dopasuj przez przeciągnięcie znaczenie znaku drogowego do jego obrazu. Po zakończeniu pracy naciśnij przycisk "Sprawdź", aby zobaczyć swój wynik.