"Eko - żabka"

Ułóż wszystkie wyrazy tak, aby utworzyły poprawne zdanie. Kiedy skończysz, naciśnij klawisz SPRAWDŹ, aby otrzymać punktację. Jeżeli nie wiesz, co układać dalej, naciśnij
PODPOWIEDŹ, a dowiesz się, jaki ma być następny wyraz. Każdy błędny ruch to utrata
punktów!